Training: Begrip op de werkvloer

'Begrip op de werkvloer' is een training voor mensen die vanuit innerlijke macht willen communiceren. We zijn ons er doorgaans niet van bewust hoe we op de ander overkomen, omdat 80% van onze communicatie onbewust gebeurt. Hierdoor ontstaan er mogelijke conflicten, misverstanden, weerstand en irritaties wat ten koste gaat van personen en de organisatie. De training 'begrip op de werkvloer' gaat over het creëren van een optimale werksfeer waarin er meer begrip is voor elkaars standpunten en toch op een effectieve manier gecommuniceerd kan worden.


De training draagt bij aan een:Inhoud van de training


Begrip op de werkvloer is een ervaringsgerichte training, waarin praktijk en theorie elkaar afwisselen. In de training wordt uitgebreid in gegaan op wat begrip op de werkvloer en communiceren vanuit innerlijke macht voor jou betekent. Er is voldoende ruimte om zelf praktijkvoorbeelden aan te dragen, waardoor je dat wat je tijdens de training leert gelijk in de praktijk kunt brengen. De theorie en oefeningen zijn ook uitstekend te gebruiken in je privéleven.


Resultaat van de training 'begrip op de werkvloer'Voor wie:


Teams, Managers, Leidinggevende, Medewerkers


Opbouw en duur van de training:


De totale doorloop van de training bestaat uit vier dagdelen verspreid over twee dagen Aantal deelnemers minimaal vijf en maximaal tien. De training 'begrip op de werkvloer' wordt ook in-company gegeven.


Voor meer of specifieke vragen neem contact op.