Progressive Mental Alignment

PMA staat voor Progressive Mental Alignment ofwel vrij vertaald het ordenen van je brein. Het ordenen van het brein wordt bereikt door de PMA coachings techniek toe te passen. Deze techniek is gebaseerd op conclusies en bevindingen afkomstig van de meest recente feiten en onderzoeksresultaten uit de neurofysiologie, psychologie, biologie en kwantum fysica.


PMA maakt geen gebruik van toevoegingen en leerprogramma's, maar het verwijderd emotionele stoorzenders. Deze stoorzenders hebben voor 75% invloed op ons dagelijks handelen en doen en zijn de oorsprong van onze overtuigingen.


Voor het verwijderen van deze stoorzenders wordt gebruik gemaakt van een zeer stelselmatige en geavanceerde vraagtechniek rekening houdend met de specifieke taalregels en verwerkingsprocessen die het brein volgt. Middels het toepassen van de vijf stappen:In de methode gaan we surfen door het onderbewuste op zoek naar stoorzenders of ook wel bad clusters genoemd.


Hoe ontstaan overtuigingen?


Geen enkele baby wordt met een genetisch meegeleverd setje overtuigingen geboren.


Alles heeft een oorzaak. Elke beslissing, keuze, beweging die je maakt, elk woord dat je kiest, alles wat je doet, zegt, denkt en voelt heeft een oorzaak. Die oorzaak is ons vergelijkingsmateriaal dat we opdoen,via onze zintuigen, in ons leven tijdens uiteen lopende gebeurtenissen. Deze zintuiglijke waarnemingen geven ons een gevoel van plezier of pijn vanaf onze geboorte. Hier worden ook onze meest fundamentele overtuigingen op gebaseerd. Echt gefundeerde overtuigingen zijn geen woorden maar gevoelens. Deze vinden hun oorsprong in het recentelijk ontdekte neurofysiologisch fenomeen genaamd Bad Cluster.


(Bad) Clusters Oorzaak en gevolg


Een cluster bestaat uit een groot aantal verschillende details, die verspreid over het gehele brein zijn opgeslagen, die samengevoegd een herinnering vormen. Alle clusters vormen gezamenlijk een onmisbare database van vergelijkingsmateriaal om nieuw binnen komende zintuiglijke gegevens in het onderbewuste te analyseren.


We slaan echter niet alleen droge zintuiglijk waargenomen feiten op, maar ook altijd gevoelens, fysiologie, die we op het moment van de ervaring in ons lichaam hebben waargenomen. Deze aan elk afzonderlijk gegeven gekoppelde emoties bepalen onze mening, onze overtuigingen oftewel onze realiteit.


Tijdens beschamende, pijnlijke of angstige momenten waarin we het gevoel hebben de controle over de situatie en/of lichaam te verliezen wordt dit niet in een cluster maar in bad cluster opgeslagen. In zo'n situatie worden de verwerkingsprocessen in je brein gedeeltelijk geblokkeerd. Het belangrijkste tijdens dergelijke momenten is het terug krijgen van de controle. Dat doe je door je te focussen op een detail dat minder bedreigend is en daarmee voor je gevoel hanteerbaar blijft. Het vervelende daarbij is dat al je zintuigen wel normaal blijven functioneren en dus alles wat er gebeurt wel wordt geregistreerd. Dit omvat dus ook de paniekgevoelens die je op dat moment ervaart, ook al wil je deze gegevens niet bewust waarnemen en weer je ze met alle macht uit je bewustzijn. In een volgende gebeurtenis waar een aantal details overeenkomen met deze ervaring zal ons bewustzijn deze gevoelens ten onrechte koppelen aan de waarneming van dat moment hebt. Dit zijn die momenten dat je je plotseling rot voelt, een stemmingswisseling van het ene op het andere moment terwijl je geen idee hebt waarom. Dit uit zich dus in negatieve fysiologie. Omdat wij die gevoelens niet kunnen stoppen leren we ze te negeren en hun activering te compenseren.


Lees hier een voorbeeld


Gevolgen van Bad Clusters


Naast het feit dat geactiveerde Bad Clusters een negatieve invloed op je gezondheid hebben en de bron van alle psychosomatische klachten zijn, zijn ze ook verantwoordelijk voor ongeveer driekwart van al je negatieve overtuigingen. Dit betekent dus dat je denken, beslissen, handelen en gedrag voor 75% onder invloed staan van emoties waarvan je de herkomst niet kunt herinneren of wanneer en waardoor je geprogrammeerd bent. Als je de volledige strekking van dit mechanisme eenmaal hebt begrepen hoeft niemand je meer uit te leggen waar alle onredelijk starre, eigenwijze portretten, eigenzinnige moeilijk doeners en geëmotioneerde tegenstrevers vandaan komen. Je eigen gevoelens zijn dan in balans waardoor je veel makkelijker met dergelijke figuren omgaat. Kortom je gaat jezelf en andere veel beter begrijpen en waarderen.


Hoe herken ik de activiteit van een Bad Clusters?Terug omhoog